UsbFix  9.044

UsbFix 9.044

UsbFix – Shareware –
UsbFix là một công cụ loại bỏ phần mềm độc hại. Nó giúp bạn phát hiện và loại bỏ các thanh bộ nhớ USB bị nhiễm bệnh hoặc bất kỳ khác USB thiết bị di động như ổ cứng bên ngoài, một điện thoại thông minh, một máy ảnh kỹ thuật số hoặc bất cứ điều gì khác kết nối với máy tính hoặc máy tính xách tay thông qua cổng USB.

Những lợi thế chính của việc sử dụng tiện ích này là hỗ trợ tuyệt vời và các tính năng (xem bên dưới) mà sẽ giúp bạn đối phó với các thiết bị USB bị nhiễm bệnh. Mối đe dọa phần mềm độc hại nổi tiếng (virus) chẳng hạn như Conficker có khả năng lây lan bằng cách sử dụng thiết bị di động bằng cách riêng của họ tập tin DLL và autorun.inf sẽ giúp họ để lây nhiễm bất kỳ thiết bị nào có kết nối USB.

Do đó, nó không quan trọng nếu bạn cài đặt lại hệ điều hành của bạn - nếu chống virus của bạn không nhận virus trên các thiết bị USB bị nhiễm bệnh, một khi bạn cắm USB - bạn sẽ nhận được các vi-rút.

Tổng quan

UsbFix là một Shareware phần mềm trong danh mục Thể loại khác được phát triển bởi UsbFix.

Nó đã được kiểm tra cho các bản cập nhật 1.162 lần bởi người sử dụng các ứng dụng khách hàng của chúng tôi UpdateStar trong tháng trước.

Phiên bản mới nhất của UsbFix là 9.044, phát hành vào ngày 17/04/2017. Vào lúc đầu, nó đã được thêm vào cơ sở dữ liệu của chúng tôi trên 07/01/2009.

UsbFix đã chạy trên hệ điều hành sau: Windows.

UsbFix Vẫn chưa được đánh giá xếp hạng bởi người sử dụng của chúng tôi


Viết nhận xét cho UsbFix!

Cài đặt

người sử dụng 1.162 UpdateStar có UsbFix cài đặt tháng trước.
An toàn và tải miễn phí được kiểm tra bởi UpdateStar

Mua ngay
UsbFix
Luôn cập nhật
với phần mềm UpdateStar miễn phí.
Bản tin hiện tại

Tất cả các phiên bản